Activiteiten


Speelplein Hobbes

Chiro Appelterre

Petanque

Wandelkaarten

Barbekoe

Moerabos

Verhuur


speelpleinwerking Hobbes

In 2017 werd op vraag van het stadsbestuur vanuit de vzw ’t Chiropaksken het initiatief genomen om met een speelpleinwerking tijdens de grote vakantie te beginnen. Er blijkt immers een grote nood te zijn aan opvang van en initiatieven voor kinderen tijdens deze periode.

De vzw zorgde voor een basisfinanciering, het aanwerven van monitoren binnen de leiding van de Chiro en daarbuiten die een vrijwilligersvergoeding krijgen, de inschrijvingen, de website, verzekering, programma, enz.

De Stad Ninove geeft jaarlijks een ondersteunende subsidie en stelt ook de schoollokalen ter beschikking (voor de eerste weken). Enkele plaatselijke verenigingen zoals de KWB en de Gezinsbond steunen dit initiatief door een vermindering van de kostprijs (1 euro per dag) te verlenen aan hun leden.

In 2018 werd de periode van 5 weken uitgebreid naar 8 weken en werd er geëxperimenteerd met een aangepast programma voor de oudere kinderen (8-12j). In 2019 wordt deze lijn verder gezet met een nog groter aanbod met meestal onze groene directe omgeving als thema.

Meer info:


Chiro Appelterre-Eichem

Rond 2000 werd de KSA/KSJ groep en een Chiro-groep samengevoegd.
Sinds 2002 is het Chiropaksken hun lokaal waarvan ouders, vrijwilligers, oud-leiding en leiding in 2001 met de bouw begonnen (zie korte geschiedenis bij info vzw).

De Chirowerking start meestal eind september en wordt afgerond met een kamp begin juli. De Chiro werkt gemengd en is er voor kinderen en jongeren vanaf 6 tot 18j. In principe is er elke zondagnamiddag tussen 14 en 17u een activiteit. Elke leeftijdsgroep heeft een apart programma.

Chiro is:

  • een plek waar je kan spelen,
  • Waar je je kan uitleven met andere kinderen uit de buurt.
  • Spelen en daarvan leren, zonder het te weten.
  • Een plek waar je kan lachen, dromen en plannen maken.
  • En kattenkwaad zal uithalen. Dat zeker.
  • Waar je de boel op stelten zet, maar in groep alles opruimt.
  • Waar je de tijd vergeet, maar in groep herinneringen maakt.
  • Een plek waar je niet de beste, de snelste of de slimste moet zijn,
  • maar gewoon mag 'zijn'. Helemaal jezelf.


Meer info:


Petanque

Sinds maart ’18 werd dit initiatief opgestart.

Elke dinsdagnamiddag tussen 14 en 17u kunnen de 2 aangelegde petanquebanen op het terrein van ’t Chiropaksken gebruikt worden om een spelletje af te werken. Dit tussen maart en oktober, niet in de vakantiemaanden.
Er zijn geen vaste deelnemers, geen vaste ploegen. Iedereen brengt zijn/haar petanquegerief mee maar geen nood, we hebben zelf ook materiaal dat je kan gebruiken. Bij felle zon en/of bij regen is er een overdekte ruimte ter beschikking. Je kan ook de toiletten van het jeugdlokaal gebruiken. Er is eveneens wat bier en frisdrank te krijgen tegen kostprijs.
KWB, De Gezinsbond en OKRA steunen dit initiatief.


Wandelkaarten

De vzw werkte samen met KWB en Stad Ninove aan de openstelling, het opruimen, aanleggen van een knuppelpad, beplanten en inrichten van het Moerasbos (achter de Pastorietuin, langs wegeltje boerderij).
Ter gelegenheid van de ‘Trage Wegen’ werd een wandeling/wandelroute ingericht. Een kaart hiervan kan u hier vinden.


Barbekoe

Voor de 19e keer organiseren de vrijwilligers van vzw t Chiropaksken een grote barbecue ten voordele van het jeugdlokaal, de Chiro, de jeugd en andere sociale, toeristische en milieuprojecten. Naast het beheer en verdere uitbouw van het jeugdlokaal zijn de laatste jaren immers ook andere projecten opgestart zoals speelpleinwerking Hobbes, jeugdkampen tijdens de vakantieperiodes, het openstellen en beheer van het moerasbos met trage wegen, een dorpsfeest met alle verenigingen enz.

Iedereen is welkom op 27 mei vanaf 17u30 en 28 mei vanaf 11u30 tot 15u in en rond zaal de Pax, jeugdlokaal ’t Chiropaksken en een 10-tal tenten op het speelterrein. Dit alles in het centrum van Appelterre.

Drie grote barbecuestellen, gekoelde saladebars, 3 togen en meer dan 30 vrijwilligers zullen u vlot en vriendelijk bedienen. Bij mooi weer kunnen jullie van dit alles genieten op een groot zomerterras. Voor een eerlijke prijs van 18 euro, kindermenu aan 10 euro. Vegetarisch menu beschikbaar. Er is eveneens kinderanimatie voorzien.


Moerasbos

Het speelterrein achter ’t Chiropaksken is een mooi aangelegd terrein met het nodige gras, groen, terras, overdekte ruimte, auditorium aan de beek.

Na overleg met de school en de Stad mochten we (de Chiro en de jeugdkampen) eveneens gebruik maken van het terrein achter de school. Dit terrein werd door de vzw dan ook gevlakt, omheind en ingericht voor gebruik. Er is daar ook een verhard speelterrein voorzien.

Na contacten met het plaatselijk Kerkbestuur/Kerkfabriek mochten we ook gebruik maken van de Pastorietuin/Pastoriebos welk aansluit bij het terrein achter de school (zie hieronder).

Nog iets verder ligt een bos, het zogenaamde ‘Moerasbos’ , eigendom van de Stad. Ook voor dit bos sloten we een beheersovereenkomst af en zorgden we ervoor met onze vrijwilligers en met de hulp van Stad en KWB dat het bos werd opgeruimd, de paden terug open werden gemaakt, een knuppelpad op de natte stroken werd aangelegd, enkele natuurlijke trappen werden geïnstalleerd, nieuwe bomen werden aangeplant, enz.

Dit bos is nu voor iedereen opnieuw toegankelijk. Zie ook ‘wandelkaarten’ hierboven.


Verhuur

Het jeugdlokaal is er uiteraard in de eerste plaats voor de plaatselijke Chirogroep.

In samenspraak met de Chiro worden jaarlijks een aantal periodes bepaald (vakantieperiodes) dat de vzw het lokaal en de terreinen via het CJT mag verhuren voor jeugdkampen. Wij zorgen dan zelf voor het in- en uitchecken, het aanvullen van het materiaal enz. De laatste weken van augustus verhuren we niet om dan de speelpleinwerking van de schoolterreinen naar de terreinen van het Chiropaksken te verhuizen.

Het lokaal wordt voor de rest maximaal 3 maal per jaar verhuurd in combinatie met zaal Pax om grote activiteiten van andere plaatselijke verenigingen mogelijk te maken. Momenteel is dat bv. Het eetfestijn van de muziekvereniging en de fotoclubtentoonstelling tijdens de kermis.

Uitzonderlijk wordt het lokaal soms gratis ter beschikking gesteld bv. Het Oxfam-ontbijt, spel zonder grenzen van verschillende verenigingen, petanque.