Geschiedenis


Jeugd zoekt lokaal

Enkele jaren nadat de plaatselijke Chiro samenging met de KSA/KSJ groep werd hun lokaal dat zich toen boven het café van de Pax bevond afgekeurd omwille van brandveiligheid. Enkele ouders en oudleiding organiseerden een infoavond om oplossingen uit te werken, zonder resultaat. Een jaar later, in 2000 werd een nieuwe poging ondernomen, ditmaal wel met succes.

Moeilijk gaat ook

Een aantal ouders, oudleiding, leiding en sympathisanten maakten plannen om een nieuw lokaal te bouwen. Met dit project trokken ze naar het bestuur van Parochiale werken die het beheer en het verhuur van zaal Pax organiseren. Dit bestuur wilde wel de achterliggende gronden als erfpacht voor 99 jaar ter beschikking stellen maar zag het niet zitten om zelf in het project mee te stappen.

Een bliksemstart

Dit betekende de start van de VZW want we moesten nu een eigen officiële structuur oprichten om bij de notaris de erfpacht te regelen, een bouwvergunning aan te vragen, financies te zoeken via giften met fiscale aftrek, subsidies aan de Stad aan te vragen enzovoort. De vergaderingen, gesprekken, voorbereidende fase duurde ongeveer een jaar. De VZW werd officieel opgericht op 26 maart 2001.

Het kind heeft een naam nodig

We hadden nu een stuk grond in erfpacht, we hadden een architect die ons plan uitwerkte, we hadden een eerste budget via het giftenproject en een renteloze lening van het Centrum voor Jeugdtoerisme. Nu nog een naam bedenken. Er werd een link gezocht met de Pax en met de Chiro, dus werd het vzw 't Chiropaksken. Tegelijk gaf de naam goed weer wat de eerste opdracht was van de vzw nl. een ‘paksken’/een lokaal bezorgen aan de jeugd. Maar vooraleer het bouwen kon beginnen moesten we puin ruimen.

De werkzaterdagen

Vanaf februari 2001, in de sneeuw, werd er elke zaterdag met 10, 20, 30… vrijwilligers gewerkt op het terrein dat in de jaren ’60 dienst deed als speeltuin in het weekend met een ‘zwembad’ erbovenop. Nu was de oude speeltuin omgetoverd tot een bos en struikenparadijs. Alle resten van de oude speeltuigen, de funderingen, het gemetste zwembad, de bomen, stronken en struiken werden op een klein jaar weggehaald. Tegelijk werd er gewerkt aan een voorlopig lokaal boven de Pax. Het afgekeurde lokaal kreeg nieuwe ramen, vloeren en plafonds. Een in beton gegoten trap met reling moest zorgen voor een veilige toegang. Verwarming, elektriciteit, een kleine keuken en een nooduitgang vervolledigden de renovatie. De vzw deed al het werk, de Pax betaalde de nodige materialen. Vanaf nu beschikte de Chiro over een nieuw lokaal in afwachting van het grotere gebouw achterin. De lokalen boven de Pax worden nu nog altijd nuttig gebruikt voor vergaderingen.

Bouwen kost geld

Het terrein achteraan werd na de opkuis opnieuw aangelegd met speelweide, atrium, trappen, hagen, afsluitingen enz. De bouwwerken aan het jeugdlokaal konden nu beginnen, we schrijven al halfweg 2002. Bouwen kost veel geld en dus moesten we naast een lening en de giften andere financiële bronnen aanspreken. Er werd vanaf dan jaarlijks een grote jeugdfuif georganiseerd, er werden nieuwe subsidies bekomen van het jeugdlokalenfonds van de Stad en we konden beroep doen op een ploeg bouwvakkers in opleiding bij de VDAB om een deel van de ruwbouw te zetten. Zelf bleven we met vele vrijwilligers elke zaterdag verder meehelpen aan het bouwproject.

In functie van de beschikbare financiële middelen werd het gebouw verder afgewerkt. De smalle toegangsweg tussen de Pax en de school speelde ons heel wat parten. Zo zat er niets anders op dan de meeste bouwmaterialen met een kraan over de zaal van de Pax te laten tillen. Eind 2003 was het jeugdlokaal zo goed als klaar en bruikbaar voor de Chiro.

Vanaf dan werd tijdens de vakantieperiodes in afspraak met de Chiro ook de verhuur voor jeugdkampen opgestart, ook om zo de lening aan CJT beginnen terug te betalen.

De eerste Barbekoe werd van stal gehaald

Vanaf 2003 werd een Barbekoe georganiseerd met een 600-tal aanwezigen. Dat aantal ging snel de hoogte in zodat er elk jaar werd afgeklopt boven de 1200 betalende aanwezigen met uitschieters tot 1350. In 2018 was het dus al de 16e editie waaraan een kleine 100 vrijwilligers van de VZW, ouders, oudleiding, sympathisanten, Chiroleiding en Chiroleden meewerkten. De fuif werd na enkele jaren enkel nog door de Chiro zelf voortgezet.

Doorgaan en samenwerken

Het lokaal was af maar het project nog bijlange niet want er moest nog opslagruimte ingericht worden, een grote overdekte ruimte werd aangelegd, het speelterrein werd uitgebreid met de weide achter de school. In afspraak met de school en de Stad nivelleerden en bakenden we dit deel van het terrein af ten dienste van de Chiro, de jeugdkampen, maar ook van de leerlingen uiteraard.

Vele jaren nadien werden de werkdagen behouden, zij het niet meer elke zaterdag, om het beheer, het onderhoud en het verder uitbouwen te garanderen. Een beheerraad en een algemene vergadering verzekerden de coördinatie.

Terrein en speelmogelijkheden verruimen met Pastorietuin

In 2013 bereikten we met de Kerkfabriek St-Gertrudis een akkoord over het opruimen, inrichten en beheer van de tuin/het Pastoriebos. Zo werd een aaneengesloten terrein gecreëerd tussen het jeugdlokaal, het terrein achter de school en de tuin van de pastorij. Enkele jaren geleden lieten we een duurzame grote boomhut bouwen in het Pastoriebos.

Aanbod van speelpleinwerking Hobbes

In 2016 werd dan onder coördinatie van de VZW gestart met Hobbes, de plaatselijke speelpleinwerking tijdens de grote vakantie. Eerst gedurende 5 weken, nu al gedurende de gehele vakantieperiode. Voor dit project wordt samengewerkt met de school, de Stad, de Chiro, KVLV, KWB en de Gezinsbond. Het grootste deel van het werk wordt uiteraard opgenomen door de aangestelde monitoren die een vrijwilligersvergoeding krijgen.

Aandacht voor milieu, het Moerasbos

Ook in 2016 wisten we de Stad te overtuigen om het iets verder liggende moerasbos te saneren, in te richten, open te stellen (toegangswegeltje tussen de boerderij en de muur van het Pastoriebos en lopende tot aan de expresweg in Voorde). De VZW voerde samen met de KWB de eerste opruim en maaiwerken uit. In mei 2018 werd het moerasbos officieel geopend en geïntegreerd in een trage wegenwandeling. De Stad liet ondertussen een knuppelpad, infoborden en enkele zitbanken plaatsen.

We zullen doorgaan

Het verhaal van bijna 20 jaar werking is hiermee nog niet verteld. Als vzw beheren en vernieuwen we uiteraard verder (het lokaal werd onlangs helemaal opnieuw geverfd, de keuken kreeg enkele splinternieuwe apparaten, de toog kreeg nieuwe frigo’s, de verwarming werd vernieuwd, het alarm opnieuw geactiveerd,…).
Het voorlopig nieuwste initiatief is petanque, elke dinsdagnamiddag tussen maart en oktober, niet tijdens vakantieperiodes. Op het speelterrein van het jeugdlokaal zijn twee banen aangelegd. De gezinsbond, KWB en OKRA steunen dit initiatief. En we hebben nog inspiratie voor verdere projecten ten dienste van de jeugd, het milieu, het sociaal weefsel in de parochie, sociaal-toerisme enz. U hoort er nog van.

Voor alle duidelijkheid

De vzw ’t Chiropaksken stelt het lokaal ter beschikking aan de Chiro tegen een minimale vergoeding. De vzw betaalt zelf de verdere uitbouw, het onderhoud, de herstellingen, de verfraaiing, … van het lokaal en de terreinen errond. De vzw ondersteunt een aantal activiteiten van de Chiro, leidingvorming, neemt de hoofdleiding op in de beslissingsstructuur van de vzw enz. De Chiro opereert volledig onafhankelijk en beslist zelf over hun activiteiten, leiding, werking, financies enz.

Door de jaren heen